Kanalizační řád

30 Čvc

Zatím návrh – něco málo bude doplněno po schválení vodoprávním úřadem . Nicméně základ platí již teď.

Prosím jakékoliv dotazy ohledně kanalizace a připojení směřujte na někoho z úřadu nebo je najdete zde na stránkách obce. Nespoléhejte se na informace z jiných zdrojů (hospoda nebo typu „jedna paní povídala“).

Poslední dobou se zde právě množí informace, které nejsou pravdivé a ničím podložené.

Připojení nových domů nebo těch co nemají vybudovanou přípojku již bude probíhat individuálně. V nejbližší době zde zveřejníme podrobnosti a to jak pro vodu, tak i pro kanalizaci. Do té doby informace podá starosta nebo místostarostka.