Připojení od 1.8.2022, podmínky – čtěte pozorně a celé !!!!

31 Čvc

Za těchto podmínek se od pondělí 1.8.2022 můžete začít připojovat a tím i začít využívat kanalizaci.

Podmínky připojení:

  • provedete připojení, které odpovídá kanalizačnímu řádu, obchodním podmínkám a smlouvě o připojení, a to Vámi vybranou odbornou firmou/osobou nebo si toto připojení můžete udělat sami
  • každou přípojku ještě před zahrnutím zeminou prohlédne někdo z úřadu. Je jedno koho oslovíte, klidně to může být zastupitel, který k Vám bydlí nejblíže. Tato osoba pak dosvědčí, že je Vaše přípojka řádně provedena. Oba pak podepíšete jednoduchý protokol o této kontrole, ten pak osoba, která kontrolu provedla přinese na úřad
  • přípojka bude vybavena minimálně jednou kontrolní/revizní šachtou, v případě dlouhé přípojky může být těchto šachet více
  • přinesete potvrzení o vývozu Vaší stávající sběrné jímky odpadů (jímky/žumpy/septik/kaly z čistírny, atp.). Toto potvrzení nesmí být starší více než 14 dní před kontrolou přípojky zastupitelem nebo před podpisem smlouvy (záleží co bude dříve)
  • neprodleně přijdete na úřad a podepíšete s obcí „Smlouvu o odvádění odpadních vod“, což je vlastně smlouva o podmínkách vypouštění a o stočném, přijdete buď v úředních hodinách, nebo se předem dohodnete jiný termín s p. Strnadovou na čísle 723552756 případně emailem ucetni@stihlice.cz nebo zde dole v komentáři
  • při podpisu smlouvy si na úřadě vyzvednete i projekt Vaší kanalizační přípojky

Kanalizační řád a Obchodní podmínky jsou zde na stránkách a jsou povinné pro každého kdo se připojí:

Kanalizační řád – Štíhlice (stihlice.cz)

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací Štíhlice – Štíhlice (stihlice.cz)

Smlouvu o odvádění odpadních vod k podpisu Vám připravím z údajů, které jste uvedli v Žádosti o připojení, pokud nastala nějaká změna (vlastník nemovitosti, počet připojených osob, kontaktní údaje atp.), tak dejte včas vědět. Smlouva pak již bude závazná a její porušení by mohlo být pokutováno. Smlouvu v můžeme v osobních údajích poupravit .

Základní vzor smlouvy:

Upozorňujeme, že do této nové kanalizace NEPATŘÍ DĚŠTOVÁ VODA, tu si každý musí zklikvidovat vsakováním na svém pozemku. Pokud se u někoho něco takového zjistí, je to na pokutu a úhradu škody, protože ČOV a bakterie, které v ní budou tuto vodu nezvládají.

Ještě upozorňujeme, že nemovitost, která je obydlena a nebude do roka připojena na kanalizaci, bude dokládat vývozy odpadních vod a to v množství odpovídající počtu v ní žijících obyvatel.

Případné dotazy můžete napsat i zde dole v komentáři

Napsat komentář