Zajímavosti

Zajímavosti o obci

Podle čeho či proč mají Štíhlice své jméno se mi nepodařilo zjistit, prý snad podle rodového jména Štíhliců nebo od staroslovanského slova stěhotání ptačí neboli stěhovavý.

Podle dochovaných spisů prý z Kosteleckého zámku vede ke Štíhlickému hřbitovu podzemní chodba, ovšem nikdo jí ještě nenašel. Ale nic není ztraceno nějaké chodby se našly, dokonce i tak velké, že se jimi projely i povozy. Jen ta do Štíhlic na objevení stále čeká.

Lípa Svobody, která stojí na návsi Štíhlic, byla zasazena v listopadu 1918 a v jejích kořenech je zapečetěná láhev s pamětními spisy.

Geologicky patří Štíhlice k tzv. Říčanské žule.
Proto také v bylo v roce 1920 ze Štíhlic dáno 7 menších kamenů k Husovu kameni v Jiráskových sadech nedaleko kostela Nejsvětější Trojice v Českém Brodě. Tento pomník je žulový 28tunový balvan z vrchu Klepec. Každý kámen měl také svoje jméno podle význačných představitelů husitského hnutí : Žižka, Prokop, Jeroným, Chelčický, Štítný a

Příroda v okolí Štíhlic

Obec je brána do lesů Dolánek, které mají charakter šumavského rázu.

Potok Šembera, který vévodí tomuto lesu z velké části napájí Štíhlické potoky. V současné době je v mapách zakreslen jeho pramen u Vyžlovského hřbitova, ale dříve se uváděl začátek Šembery na soutoku potoka Lázný a Kozojedský. Šembera se dříve jmenovala Všembera, ale ještě dříve Nestavatka, protékala na cestě do Českého Brodu původně 9 rybníky-Balík, Žabinec, Dívčí, Šember, Stodolu, Řešeto, Mrzák, Tuchorazský a Podviňák.

V lese na sever od Štíhlic nad potokem Šemberou byl kdysi hrad Šember, který si lidé přejmenovali na Staré Zámky. O této tvrzi kolují tajemné pověsti plné skrytých pokladů a objevujících se postav, původně byla tvrz dřevěná až později byla přestavěna na zděný hrad. Kolem byl val s příkopem a předhradím s početnými sklepy.

Katastr obce svou jižní hranicí leží na rozvodí dvou řek Sázavy a Labe. Proto je celá oblast skloněná směrem k Labi a tak se najdou místa, kde je za jasného počasí krásný výhled až na Krkonoše. Z toho důvodu také vznikl geniální nápad s postavením rozhledny. Najdete jí sice na Vyžlovském katastru, ale jen kousek od toho Štíhlického. Informace jsou na webové stránce www.rozhlednaskalka.cz