Lze si na obci vyzvednout smlouvu o připojení ke kanalizaci! Případně si jí vytiskněte a pak přineste na úřad nebo vhoďte do schránky na Obecním úřadě. Číslo smlouvy a variabilní číslo doplňte stejné jako je číslo popisné připojované nemovitosti. Splatnost je až do 30.6., ale smlouvy potřebujeme předložit bance, aby nám uvolnila úvěr.

Za každou chatu či nemovitost určenou k bydlení a to včetně domů bez kolaudace, která nemá placenou popelnici je od roku 2021 poplatek ve výši 600 . Můžete uhradit bankou na účet 24429151/0100 s var symbolem čísla popisného nebo čísla evidenčního, a se zprávou pro příjemce, kde uvedete své jméno.