Úřad

Organizační struktura úřadu

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách v září roku 2022. Na ustavujícím zasedání dne 11.10.2022 byl zvoleni starosta, místostarostka, předsedové jednotlivých výborů a členů výborů.
Seznam zastupitelů :

 • Jozef Kučák
 • Barbora Repáňová
 • MVDr. Lenka Salomon
 • Josef Kašík
 • Jakub Sikora
 • Blanka Lomosová
 • Hana Staničková

Všichni zastupitelé jsou bez politické příslušnosti.
Organizační struktura :

Uvolněný starosta

 • Jozef Kučák

Místostarostka

 • Barbora Repáňová

Finanční výbor

 • předseda – Jakub Sikora
 • členové
  • Vladimír Strnad
  • Lucie Blahová

Kontrolní výbor

 • předseda – Josef Kašík
 • členové
  • Hana Staničková
  • Blanka Lomosová

Účetní a rozpočtář

 • Soňa Strnadová

Referent pro věci:

Správa majetku, správa hřbitova, investiční akce a dotace

 • Vendula Hnátková