Úřad

Organizační struktura úřadu

Současné zastupitelstvo bylo zvoleno v řádných volbách v říjnu roku 2018. Na ustavujícím zasedání dne 1.11.2018 byl zvolen starosta, jedna místostarostka a předsedové jednotlivých výborů.
Seznam zastupitelů :

 • Tomáš Rychta
 • Blanka Lomosová
 • Josef Kašík
 • Vladimír Strnad
 • Jozef Kučák
 • Barbora Budská
 • Jakub Sikora

Všichni zastupitelé jsou bez politické příslušnosti.
Organizační struktura : Starosta

 • Jozef Kučák

Místostarostka

 • Barbora Budská

Finanční výbor

 • předseda – Josef Kašík
 • členky
  • Ivana Rychtová
  • Lucie Blahová

Kontrolní výbor

 • předseda – Jakub Sikora
 • členové
  • Tomáš Rychta
  • Blanka Lomosová

Zaměstnanec

 • Soňa Strnadová – účetní, rozpočtář