Stočné 2023 – informace

11 Úno

Platební kalendáře, které jste dostali jsou zálohy na stočné pro rok 2023. Každému jsem vše vystavila podle podepsané smlouvy a podepsané žádosti o připojení. Tak jak jste do těchto dokumentů uvedli závazné údaje důležité pro výpočet, tak je vypočtená záloha. Já nemůžu bez Vašeho souhlasu něco měnit.

Na konci roku bude stejné vyúčtování jako dělám na odpady a zde se projeví případný přeplatek nebo nedoplatek. Výpočet je vždy podle ceny za 1m3 a počtu osob ve vašem domě.

Takže pokud u Vás dojde k nějaké změně, dejte včas vědět (nejlépe písemně-email, sms a pod.) abychom předešli nejakým zbytečným dohadům a podle toho na konci roku udělám vyúčtování. Důležité informace, které je potřeba včas nahlásit: zda používáte dům k trvalému bydlení nebo k rekreaci a počet osob. U rekreace budu potřebovat odhad kolik měsíců zde pobýváte. Osoby jsou v tomto případě ti, kteří zde pobývají a vytváří odpadní vody – chodí na toaletu, koupou se, pere se jim prádlo, myje nádobí, atp. To vše bez ohledu na jejich nahlášený trvalý pobyt.

Další co ovlivňujě cenu stočného je cena vynaložených nákladů na likvidaci za 1 m3 odpadní vody. Letos je vypočtena odhadem, protože nevíme jaké náklady skutečně budou. A ani nevíme kolik v obci za rok vyprodukujeme odpadních vod, když ještě všichni nejsou napojeni. Vzhledem k dotaci, kterou jsme na kanalizaci a ČOV dostali od SFŽP, tak obec nesmí mít v prvních letech provozu žádný zisk, a musí v nákladech uplatnit všechny výdaje na provoz a plus odpisy majetku. Pokud budou náklady vyšší, než je vyhláškou určená maximální výše stočného a bude potřeba dotovat z obecního rozpočtu, tak budeme muset žádat SFŽP o výjimku.

Na osobu, která zde většinu roku pobývá je podle vyhlášky nastaveno 36 m3 za rok. V Příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., je více výpočtů, tak pokud máte pocit, že patříte do jiné kategorie, tak přijďte a můžeme se domluvit. Zatím výpočet stočného necháme podle této vyhlášky, ale pokud máte někdo spotřebu vody v domácnosti jen přes vodoměr, tak Vás v dalších letech můžeme na Vaší žádost překlopit na stočné podle skutečně odebrané vody. Ti co mají do domu zavedené studny, tak by si na ní museli na své náklady namontovat certifikovaný vodoměr a pak by i stočné mohli mít podle skutečně spotřebované vody.

Vzhledem k tomu, že ještě není ukončená a zkolaudovaná ČOV a běží nám zatím jen zkušební provoz, tak ještě není ani uzavřená dotace. Je zde proto stále reálné riziko při nedodržení některých i technických požadavků, vrácení celé nebo části dotace. Můžou nás nachytat i na malém počtu napojených osob, malý nátok odpadních vod, atp. Konečné uzavření celé akce ještě přinese spoustu hodin práce a nervů. Všichni jsme v tomto případě hozeni do vody a plaveme jak se dá, proto když se Vám něco nezdá, máte výhrady či připomínky, tak přijďte na úřad a navzájem se domluvíme.

Teď velké upozornění pro ty kdo ještě nejsou připojeni a mají tu možnost. Budeme po Vás chtít doklady na vývoz odpadních vod a to v přepočtu 3 m3 na osobu za měsíc. A to nesjpíše již za letošní rok. Tak se na to připravte.