Zápis 2/2024 ze dne 31.1.2024

24 Led

Vyvěšeno: 2.2.2024

Sejmuto: 8.3.2024

Návrh programu vyvěšen 24.1.2024:

  1. Členství obce v SMS ČR
  2. Dodatek ke smlouvě o ukládce bioodpadu
  3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy v obci Štíhlice uzavřené dne 25. 1. 2012
  4. Zatáčka v lese
  5. Inventarizace
  6. KoPÚ – Informace pro majitele nově uspořádaných pozemků 
  7. Kastrační program
  8. Územní plán