Zápis 1/2024 ze dne 17.1.2024

9 Led

Vyvěšeno: 23.1.2024

Sejmuto: 29.2.2024

Návrh programu vyvěšen 9.1.2024:

  1. Dotace na modernizaci veřejného osvětlení
  2. Dotace na opravu hřbitovní zdi
  3. Žádost o vyměření cesty
  4. Souhlas s dělením pozemku a podáním žádosti na katastr nemovitostí
  5. Stanovisko k plánované novostavbě RD na p. č. 76/16 v k.ú. Štíhlice
  6. Věcné břemeno