Zápis 13/2023 ze dne 13.9.2023

21 Zář

Vyvěšeno: 21.9.2023

Sejmuto: 21.10.2023

Návrh programu vyvěšen 6.9.2023:

  1. Objednávka č. 74/2023 u firmy WITTENDR s. r. o.
  2. LOŠBATES
  3. Smlouva o dílo mezi zhotovitelem Elektroinstalace s. r.o. a obcí Štíhlice
  4. Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice o místním poplatku ze psů
  5. Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
  6. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu