Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočky Nymburk

19 Zář

o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Štíhlice a v navazujících částech katastrálního území Doubravčice a Vyžlovka

Další přílohy: https://ud.spucr.cz/Detail/54967

Vyvěšeno: 19.9.2023

Sejmuto: 4.10.2023