Zápis 7/2024 ze dne 15.5.2024

27 Kvě

Vyvěšeno: 27.5.2024

Sejmuto:

Návrh programu vyvěšen 7.5.2024:

  1. PROGRAM ROZVOJE OBCE – dotazník pro veřejnost
  2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – veřejné osvětlení
  3. Cenová nabídka na dopravní značení
  4. Účetní závěrka
  5. Závěrečný účet
  6. Příkazní smlouvy
  7. Prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemek parc. č. 133/1
  8. Smlouva o poskytnutí podpory členské obci SMS ČR ,,DTMka jednoduše = DTMka.cz
  9. Rengato s. r. o.
  10. Záměr pronajmout obecní pozemky