Zápis 6/2024 ze dne 10.4.2024

15 Dub

Vyvěšeno: 15.4.2024

Sejmuto:

Návrh programu vyvěšen 3.4.2024:

1. Program rozvoje obce

2. Vybavení členů JSDH

3. Odprodej části pozemku 1166 a kupní smlouva

4. LOŠBATES

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti

6. Žádost o poskytnutí finanční podpory (daru) z rozpočtu obce pro místní obchod se smíšeným zbožím

7. Finanční dar pro SDH Štíhlice na rok 2024

8. Dotaz k pozemku p.č. 136/22 a st.p.č. 302

9. Ukončení administrace projektu od SFŽP: Štíhlice-splašková kanalizace a ČOV 300EO

10. Smlouva směnná