Informování občanů o odpadovém hospodářství rok 2022,

13 Bře

povinnost podle § 60 odst. 4 zák. o odpadech.

Informace o organizování odpadů najdete vždy na http://www.stihlice.cz/category/odpady/

Vyhlášku o odpadech najdete na http://www.stihlice.cz/obecni-vyhlasky/

Vzhledem k individuálnímu vážení každé nádoby, je celkový roční poplatek u každé nemovitosti jiný. Vše záleží kolik kilogramů odpadu každý vyprodukuje a i podle počtu vývozů.

Náklady obce na odpadové hospodářství rok 2022

Nebezpečné odpady18 715,00 Kč
Komunální odpad103 437,00 Kč
Objemný odpad31 798,00 Kč
Tříděný odpad – odvoz109 126,00 Kč
Bioodpad1 905,00 Kč
Odvoz pneumatik11 623,00 Kč
Prevence-kamerový systém19 514,00 Kč
CELKEM296 118,00 Kč

Vyprodukované množství odpadů v roce 2022

Pneumatiky1,28 t
Papír a lepenka4,6313 t
Sklo2,4978 t
Jedlý olej a tuk0,1351 t
Plasty4,4262 t
Kovy0,2814 t
Objemný odpad5,46 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice0,63 t
Jiná nepoužitelná léčiva0,014 t
Směsný komunální odpad29,795 t
Asfaltové směsi obsahující dehet0,31 t
Železo a ocel1,09 t
Směsné stavební a demoliční odpady1,63 t
CELKEM52,1808 t

Průměr vyprodukovaného odpadu na trvale žijícího obyvatele v roce 2022

Výpočet je: kg směsného + velkoobjemový odpad to vše děleno počtem trvale hlášených obyvatel podle Českého statistického úřadu k 1.1. přecházejícího roku

Pro rok 2022 jsme ve Štíhlicích měli skutečný průměr 166,3 Kg na trvale hlášeného obyvatele.

Ze zákona bylo maximum 190 Kg na obyvatele, vše co by bylo více než tento průměr by zvedlo skládkovné 1,5krát. Takže jsme zatím dopadli dobře, ovšem limit se podle zákona bude postupně snižovat. Pro rok 2023 je 180 Kg.

Příjmy v roce 2022

Příjem odměn za tříděný odpad od Eko-Kom a.s.55 988,00 Kč
Příjem za poplatky204 861,00 Kč
Příjem od občanů za pneumatiky1 900,00 Kč
CELKEM262 749,00 Kč