Připojení nových domů

11 Led

Informace pro připojení nových domů nebo těch co nemají od obce vybudovanou přípojku. Další informace buď osobně nebo u starosty. Kanalizaci máme v obci až na výjimky spádovou.

 • pokud nemáte projekt a povolení od stavebního úřadu spolu s domem, tak si musíte zajistit projekt a případné povolení na Stavebním úřadě v Kostelci nad Černými lesy
 • vyplníte a doručíte na Obecní úřad Štíhlice žádost o připojení ŽÁDOST
 • spolu s tím přinesete smlouvou o daru DAR
 • přinesete na obec okopírovaný projekt přípojky – celkové situace připojení, stačí jeden list, kde bude vidět místo napojení na kanalizaci z důvodu případné údržby
 • podle projektu provedete připojení, které odpovídá kanalizačnímu řádu, obchodním podmínkám a smlouvě o připojení, a to Vámi vybranou odbornou firmou/osobou nebo si toto připojení můžete udělat sami
 • každou přípojku ještě před zahrnutím zeminou prohlédne někdo z úřadu. Je jedno koho oslovíte, klidně to může být zastupitel, který k Vám bydlí nejblíže. Tato osoba pak dosvědčí, že je Vaše přípojka řádně provedena. Oba pak podepíšete jednoduchý protokol o této kontrole, ten pak osoba, která kontrolu provedla přinese na úřad
 • přípojka bude vybavena minimálně jednou kontrolní/revizní šachtou, v případě dlouhé přípojky může být těchto šachet více
 • pokud máte starou jímku, tak přinesete potvrzení o vývozu Vaší stávající sběrné jímky odpadů (jímky/žumpy/septik/kaly z čistírny, atp.). Toto potvrzení nesmí být starší více než 14 dní před kontrolou přípojky zastupitelem nebo před podpisem smlouvy (záleží co bude dříve), nově postavené domy toto nepotřebují
 • jakmile se připojíte a začnete používat kanalizaci, tak neprodleně přijdete na úřad a podepíšete s obcí „Smlouvu o odvádění odpadních vod“, což je vlastně smlouva o podmínkách vypouštění a o stočném VZOR SMLOUVY.
 • pozorně si přečtěte podmínky o připojení, a to včetně vzoru smlouvy o odvádění odpadních vod: Připojení od 1.8.2022, podmínky – čtěte pozorně a celé !!!! – Štíhlice (stihlice.cz)
 • pozorně si přečtěte Obchodní podmínky o pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací Štíhlice: Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací Štíhlice – Štíhlice (stihlice.cz)
 • pozorně si přečtěte Kanalizační řád: Kanalizační řád – Štíhlice (stihlice.cz)

Smlouvu o odvádění odpadních vod k podpisu Vám připravím z údajů, které jste uvedli v Žádosti o připojení, pokud nastala nějaká změna (vlastník nemovitosti, počet připojených osob, kontaktní údaje atp.), tak dejte včas vědět. Smlouva pak již bude závazná a její porušení by mohlo být pokutováno. Smlouvu v můžeme v osobních údajích poupravit .

Upozorňujeme, že do této nové kanalizace NEPATŘÍ DĚŠTOVÁ VODA, tu si každý musí zklikvidovat vsakováním na svém pozemku. Pokud se u někoho něco takového zjistí, je to na pokutu a úhradu škody, protože ČOV a bakterie, které v ní budou tuto vodu nezvládají.

Ještě upozorňujeme, že nemovitost, která je obydlena a nebude do roka připojena na kanalizaci, bude dokládat vývozy odpadních vod a to v množství odpovídající počtu v ní žijí