Informování občanů o odpadovém hospodářství,

13 Bře

povinnost podle § 60 odst. 4 zák. o odpadech.

Informace o organizování odpadů najdete vždy na http://www.stihlice.cz/category/odpady/

Vyhlášku o odpadech najdete na http://www.stihlice.cz/obecni-vyhlasky/

Vzhledem k individuálnímu vážení každé nádoby, je celkový roční poplatek u každé nemovitosti jiný. Vše záleží kolik kilogramů odpadu vyprodukuje a i podle počtu vývozů.

Náklady obce na odpadové hospodářství rok 2022

Nebezpečné odpady18 715,00 Kč
Komunální odpad103 437,00 Kč
Objemný odpad31 798,00 Kč
Tříděný odpad – odvoz109 126,00 Kč
Bioodpad1 905,00 Kč
Odvoz pneumatik11 623,00 Kč
Prevence-kamerový systém19 514,00 Kč
CELKEM296 118,00 Kč

Vyprodukované množství odpadů v roce 2022

Pneumatiky1,28 t
Papír a lepenka4,6313 t
Sklo2,4978 t
Jedlý olej a tuk0,1351 t
Plasty4,4262 t
Kovy0,2814 t
Objemný odpad5,46 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice0,63 t
Jiná nepoužitelná léčiva0,014 t
Směsný komunální odpad29,795 t
Asfaltové směsi obsahující dehet0,31 t
Železo a ocel1,09 t
Směsné stavební a demoliční odpady1,63 t
CELKEM52,1808 t

Příjmy v roce 2022

Příjem odměn za tříděný odpad od Eko-Kom a.s.55 988,00 Kč
Příjem za poplatky204 861,00 Kč
Příjem od občanů za pneumatiky1 900,00 Kč
CELKEM262 749,00 Kč