e-podatelna


Elektronická podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu ve Štíhlicích.
Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak).

Adresa elektronické podatelny

obec(zavináč)stihlice.cz

Formáty datových zpráv

Datové zprávy elektronického podání budou přijímány v těchto formátech:

( doc(x), rtf, xls(x), html, txt v kódování Windows-1250 nebo UTF8; zip, pdf, gif, tif, jpg )

Maximální velikost přílohy zprávy: 3MB

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.


Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno:

  • založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen

Elektronické podání na datových nosičích

Elektronická podání na technických nosičích dat lze předávat v úředních hodinách na adrese obecního úřadu.

Tato podání lze provádět na nosičích:
Flash disk, SD karta.

Při zjištění výskytu škodlivých nebo samospustitelných souborů budou antivirovým programem okamžitě smazány.

Napsat komentář