Zápis 3/2024 ze dne 14.2.2024

7 Úno

Vyvěšeno: 21.2.2024

Sejmuto: 20.3.2024

Návrh programu vyvěšen 7.2.2024:

1. Příspěvek pro ZŠ Kostelec nad Černými lesy – Dodatek č. 2 kterým se mění dohoda o vytvoření společného školského obvodu ve znění dodatku č. 1

2. LOŠBATES – DODATEK Č. 2 KE STANOVÁM DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

3. Chodníky v obci