VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

30 Kvě

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PROVEŘEJNOU POTŘEBU

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Vyvěšeno: 30.5.2024

Sejmuto: 31.8.2024