Pálení čarodějnic

23 Říj

Tento zvyk o filipojakubské noci si každý vysvětluje trochu jinak. Někdo říká, že je to pozůstatek z dávných inkvizičních poprav, kdy čarodějnictví byl hřích. Jinde tento večer slaví podle toho, že prý o půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají zlé síly větší moc než jindy a slétají se všechny čarodějnice na tzv. sabat, takže toto pálení je na ochranu úrody a dobytka. Vynášení Morany-staří Slované upalovali nebo utápěli Moranu, krásnou bohyni smrti, jako symbol konce zimy. Valpružina noc-podobný konec zimy slavili starogermáni, jenže jim v tom pomáhala Svatá Varpurga, která pomáhala i proti kouzlům. Já osobně se ovšem nejvíce přikláním k vysvětlení podle keltských, svátků-Beltine-protože v dávných časech Keltové byli na našem území. Takže je to nejstarší tradice u nás, kterou jen mocní postupně předělali k obrazu svému, neboť jí nemohli zcela zavrhnout, aby se lidé nebouřili.

Posuďte sami, není Vám to povědomé? Beltine je radostný svátek a noc je třeba prozpívat a protančit. Oheň se zapaloval na symbolické zbavení všeho nečistého-proto se přeskakoval. Tato noc podle Beltine byla předěl mezi temným a jasným půlrokem. Jako další tradice o tomto svátku Keltů jsou pálení košťat, stavění májek, řezání proutků a trošku sexu-děti počaté o tomto svátku byli prý velmi šťastné-není to nápadně podobné líbání pod rozkvetlým stromem v květnu měsíci zamilovaných? A samozřejmě jak jinak tato noc prý patřila tajemným bytostem-elfům, vílám a jak jinak čarodějnicím. Aby toho nebylo málo, Španělé mají tuto noc jako svátek mrtvých. Takže z toho celého plyne jediné, i když na tento den mají lidé různé názory, co to vlastně slaví.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016