Chodníky ve Štíhlicích

7 Čvn

Po výstavbě kanalizace, jsou v plánu opravit stávající chodníky a místy i vybudovat nové. Jedná se v prvé řadě o hlavní silnici a napojení na chodník s Doubravčicemi. Zde by měli být nějaké bezpečnostní prvky, jako jsou přechody, semafory atp., podle toho, co přesně nám nadřízené úřady povolí či nařídí.

Zatím jsme ve fázi projektování a stavebních povolení a spousty byrokracie kolem. Až toto bude, tak zažádáme o dotaci a budeme doufat, že vše dopadne dobře.