Uzavírka silnice I/2 v úseku Mukařov – Kozojedy a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích

13 Bře

V období mezi 12.4. – 30.8.2023 budou opravovat komunikaci od kulatého objezdu na Mukařově po značku Kozojed, takže ještě přes naší odbočku. Důvod uzavírky je oprava komunikace a odvodnění.

Celá akce bude rozdělená na 5 etap:

I.a 12.4. – 10.5.
I.b 10.5. – 7.6.
II.a 7.6. – 28.6.
II.b 28.6. – 19.7.
III.a 19.7. – 9.8.
III.b 9.8. – 30.8.

Pro nás ve Štíhlicích bude po celou dobu nastavena místní úprava na komunikaci 11311 od křižovatky u Koloniálu až k vodárně. na celém tomto úseku bude omezen vjezd vozidel nad 3,5t, snížená rychlost na 30km a zákaz ZASTAVENÍ.