Kanalizační přípojky

22 Úno

Lze si na obci vyzvednout smlouvu o připojení ke kanalizaci! Případně si jí vytiskněte a pak přineste na úřad nebo vhoďte do schránky na Obecním úřadě. Číslo smlouvy a variabilní číslo doplňte stejné jako je číslo popisné připojované nemovitosti. Splatnost je až do 30.6., ale smlouvy potřebujeme předložit bance, aby nám uvolnila úvěr.