Plánovaný postup prací výstavby ČOV a kanalizace

6 Čvn

Podle plánu se pokračuje s výkopy na silnici III/11312 což je směr Kozojedy.

Současný stav je takový, že hlavní řád na této komunikaci je již úplně hotový. Ještě se budou provádět dodělávky na některých přípojkách a dokončovací práce. Uzavírka na této silnici skončí 30.6.21 a do té doby budou výkopy zakryté betonovým podkladem, který bude jako základ nového asfaltového povrchu.

Současně se začalo s výkopy na menších místních cestách, ke kravínu a v nové výstavbě směrem na Doubravčice.

Hlavní silnice přijde na řadu od 1.7.2021 do 31.10. 2021. Zde se z důvodu zrychlení prací plánují výkopové práce zároveň z obou stran.

Jak se budou blížit k vašemu domu nejspíše vás někdo osloví kvůli přípojce. Takže si počkejte.

Kompletní oprava povrchu asfaltovou živicí se provede až nakonec celé výstavby.

Stavba samotné ČOV jede zároveň s potrubím a aktuálně se zde betonuje.