Změna autobusové dopravy ve dnech 3. – 6. 7. 2024

1 Čvc

Vážení spoluobčané,

ve dnech 3. – 6.7.2024 bude částečná uzavírka silnice I/2 v oblasti Tehovce a Mukařova (silnice I/2 zůstane obousměrně průjezdná, ale nebude umožněn vjezd do obratiště od okružní křižovatky a práce budou v úrovni zastávek).

Zastávka „Mukařov“ ve směru od Prahy nebude v jízdním pruhu, ale v obratišti v pravidelné nástupní zastávce linky 491.

Ale zastávka „Mukařov“ ve směru do Prahy (protože nemůže být v signalizovaném úseku) bude přemístěna cca 450 zpět, před okružní křižovatku blíže k Louňovicím, před objekt Veteriny (aby byla dostatečně daleko před okružní křižovatkou, kde se předpokládají kolony kvůli uzavírce jednoho jízdního pruhu, a kyvadlovému provozu).

Linka 491 nemůže zajet do obratiště, tudíž ani do své výstupní a nástupní zastávky. Zároveň musí mít někde zastávku „Mukařov“ a někde musí mít prostor pro odstavení autobusu. Ale odstav autobusu ne v blízkosti okružní křižovatky.

Takže pro linku 491 bude zřízena výstupní zastávka v ulici Školní (II/113) pár metrů před přechodem pro chodce.

Tato zastávka bude jako výstupní i jako nástupní zároveň. Není ale žádoucí, aby zde stojící autobus blokoval dopravu, takže odstavy budou v zastávce „Mukařov, škola“.

Po nástupu cestujících pojede linka 491 na okružní křižovatku a bude pokračovat odbočením na II/113 směr “Mukařov, škola“ a dále po své trase.

Ve dnech 3.- 6. 7. mají návazné spoje linek 381, 382 a 387 směr Praha o 3 minuty prodlouženou čekací dobu. Čekání bude v té přemístěné zastávce u Veteriny.

POZOR !!!! Z důvodu předpokládané intenzity provozu, delších dob na přestupy a úspory kilometrů budou spoje v pracovní dny (čili 3. a 4.7.) v období od 9:30 do ukončení provozu ukončeny v zastávce „Mukařov, škola“. V ostatním období (3.7. + 4.7. v ranní špičce, a 5.7. + 6.7. celodenně budou spoje ukončeny v přemístěné zastávce „Mukařov“ v ulici Školní (II/113) před přechodem pro chodce. Je možné, že řidiči budou vědomě přistavovat pozdě, protože jim přijde systémové upozornění na opožděný příjezd spoje od Prahy, a tak bude raději čekat v zastávce „Mukařov, škola“, aby neblokovali provoz stáním před okružní křižovatkou.

Dále dochází ke změně ve vedení linek 383, 385 a 489.

Linka 383 bude mít změnu pouze u dvou odpoledních spojů Ondřejov – Mukařov (první bude opožděn o 13 minut, a druhý ukončen v zast, Mukařov, odb. Tehovec.

Spoje linky 385, pokračující za Mukařov, jsou vedeny mimo zastávku „Mukařov“ a mají zastávku „Mukařov, odb. Tehovec“. Spoje ukončené / začínající v Mukařově, jsou zkráceny na Olivovnu.

Linka 489 bude všemi spoji vedena přes Srbín a po I/2, tudíž je zrušena varianta přes Tehovec a přes zastávku Mukařov,škola. Návaznosti od Srbína do Prahy jsou přesunuty do zastávky Louňovice, I. hráz a návazné spoje linek směr Praha mají  3 minuty prodlouženou čekací dobu.

Nad rámec výše uvedeného ještě doplnění, že 3. – 6.7. bude zrušena zastávka „Tehovec, Mototechna“ ve směru Praha, a přemístěna tato zastávka ve směru od Prahy.

V příloze naleznete výňatek z jízdního řádu linky 491 směr Mukařov s úpravou spojů, a také vývěsku, která bude na zastávkách.