Zápis 7/2023 ze dne 7.6.2023

14 Čvn

Vyvěšeno: 14.6.2023

Sejmuto: 17.7.2023

Návrh programu vyvěšen dne 30.5.2023:

  1. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2024-2026
  2. Veřejné osvětlení na Holáku
  3. Informace ze semináře Budování kapacit dětských skupin
  4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400145 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky