Zápis 2/2023 ze dne 15.2.2023

22 Úno

Vyvěšeno: 22.2.2023

Sejmuto: 23.3.2023

Návrh programu vyvěšen dne 8.2.2023:

  1. ČOV a kanalizace
  2. Vyjádření k výstavbě vodovodní přípojky na poz. parc.č. 76/18, k.ú. Štíhlice
  3. DOHODA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
  4. Dar pro SDH Štíhlice
  5. Reklama na otevření Lidlu
  6. Termín uzavírky Štíhlického občasníku