Výstavba kanalizace ke dni 14.12.20

14 Pro

Aktuální informace jsou takové, že z důvodu skalnatého podloží se výkopové práce na cestě v nové výstavbě (za klubem) zcela ukončují a pokračovat budou lednu až bude k dispozici stroj k tomu určený.

Výkopové práce na přívodech k čističce a výstavba samotné ČOV pokračují dál.