Uzavírka silnice I/2 v úseku Mukařov – Kozojedy a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích

19 Dub

V období mezi 12.4. – 30.8.2023 budou opravovat komunikaci od kulatého objezdu na Mukařově po značku Kozojed, takže ještě přes naší odbočku. Důvod uzavírky je oprava komunikace a odvodnění.

Provoz v pracovní době bude řízen lidmi a mimo pracovní dobu by měli být semafory.

Ve zkratce pro nás: do 7.6.budu úsek od kulaťáku po Alfíka a zároveň Vyžlovka od značky obce v kopci od Louňovic po křižovatku u Hotelu. Pak do 19.7. Louňovice mezi hrázemi a Vyžlovka od Hotelu ke značce Kozojedy. A jako poslední do 30.8. Louňovice od II. hráze po značku Vyžlovka. Vždy budou dělat jednu a pak druhou stranu vozovky.

Celá akce je rozdělená na 6 etap a některé jsou ještě rozděleny na dva úseky, každý úsek je plánovaný na 3 týdny prací. Popis jednotlivých etap:

Etapa 1A. v době mezi 12.4. – 10.5.

  • úsek 1. – PRAVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od kulaťáku v Mukařově až po cca 50 m před křižovatku se silnicí III/10172 – ul. Zájezdní (zahradnictví U Alfíka)
  • úsek 2. – PRAVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od cca začátek obce Vyžlovka až po křižovatku se silnicí č. III/33316 v obci Vyžlovka směr Jevany (u Hotelu). Tím bude uzavřen výjezd z naší silnice kolem rozhledny.

Etapa 1B. – v době mezi. 10.5. – 7.6

  • úsek 1. – to samé co před tím, jen LEVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu, takže opět od kulaťáku v Mukařově až cca 50 m před křižovatku se silnicí III/10172 – ul. Zájezdní (zahradnictví U Alfíka)
  • úsek 2. – také to samé jen LEVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od cca začátek obce Vyžlovka až po křižovatku se silnicí č. III/33316. Tak stále bude platit uzavření nájezdu ze silnice kolem rozhledny.

Etapa 2A. – v době mezi.7.6. – 28.6.

  • úsek 1. – budou pokračovat zase PRAVÝM jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od toho místa cca 50 m u zahradnictví U Alfíka až po cca 50 m před křižovatku silnic I/2 a III/10172 (ul. Obecní), a místní komunikace Na Moklině, Louňovice. Tím zavřou odbočení – ul.Obecní (hráz I.) a ul.Zájezdní.
  • úsek 2. – PRAVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od od křižovatky se silnicí III/33316 (u Hotelu) v obci Vyžlovka až po cca 50 m za křižovatku s naší silnicí č. III/11311 (směr Kozojedy). V tu dobu se z této silnice nebudete tímto směrem najet na hlavní, objet to snad půjde kolem rozhledny.

Etapa 2B. – v době mezi. 28.6. – 19.7.

  • úsek 1. – budou pokračovat druhou stranou, což je LEVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od toho místa cca 50 m u zahradnictví U Alfíka až po cca 50 m před křižovatku silnic I/2 a III/10172 (ul. Obecní), a místní komunikace Na Moklině, Louňovice. Odbočení na ul.Obecní (hráz I.) a ul.Zájezdní zůstanou zavřené.
  • úsek 2. – opět druhá strana stejné úseku, takže LEVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu a to od od křižovatky se silnicí III/33316 (u Hotelu) v obci Vyžlovka až po cca 50 m za křižovatku s naší silnicí č. III/11311 (směr Kozojedy). A tím pádem výjezd směrem na Kozojedy stále nebude možný.

Etapa 3A. – v době mezi. 19.7. – 9.8.

  • poslední úsek – PRAVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu od cca 50 m před křižovatku silnic I/2 a III/10172 (ul. Obecní), a místní komunikace ul. Na Moklině, Louňovice až cca 50 m před obcí Vyžlovka (nejspíše po místo, kde začali v první etapě).

Etapa 3B. – v době mezi. 9.8. – 30.8.

  • druhá strana LEVÝ jízdní pruhu ve směru jízdy na Kutnou Horu od cca 50 m před křižovatku silnic I/2 a III/10172 (ul. Obecní), a místní komunikace ul. Na Moklině, Louňovice až cca 50 m před obcí Vyžlovka (nejspíše po místo, kde začali v první etapě).

Pro nás ve Štíhlicích bude po celou dobu nastavena místní úprava na komunikaci 11311 od křižovatky u Koloniálu až k vodárně. na celém tomto úseku bude omezen vjezd vozidel nad 3,5t, snížená rychlost na 30km a zákaz ZASTAVENÍ.

V době opravy silni 1/2 v úseku křižovatky směrem na Kozojedy bude i období, kde komunikace přes obec bude označena jako slepá. Více podrobností si nastudujte v rozhodnutí: