Za každou chatu či nemovitost určenou k bydlení a to včetně domů bez kolaudace, která nemá placenou popelnici je od roku 2021 poplatek ve výši 600 . Můžete uhradit bankou na účet 24429151/0100 s var symbolem čísla popisného nebo čísla evidenčního, a se zprávou pro příjemce, kde uvedete své jméno.