Přípojky

23 Čvn

V ceně příspěvku je kanalizační přípojka na veřejné části, což je ta část od hlavního řádu po hranici Vašeho pozemku, která se v současnosti buduje zároveň s hlavním řádem kanalizace, plus projekt a stavební řízení soukromé části, který by si každý musel udělat.

Projekt a stavební řízení této soukromé části bude dělat firma Fiala projekty s.r.o. a to pro všechny kdo mají zájem o připojení. Hromadná objednávka je výhodnější nejen z důvodu, že to bude levnější, ale i z důvodu, že nebudeme muset každý jednotlivě obíhat úřady.

V současné době začali chodit projektanti k jednotlivým nemovitostem za účelem projektu a stavebního řízení pro soukromou část přípojky. Vždy se předem ohlásí. Pokud se vám dosud nikdo neozval, zavolejte starostovi, protože je možné, že byl problém s Vámi se kontaktovat.

Soukromá přípojka se bude plánovat s revizní šachtou, která bude důležitá pro případnou budoucí kontrolu stavu stoky. Revizní šachta bude záležet u každého domu na konkrétním místě buď jednoduchá nebo pojezdová.

Následnou výstavbu soukromé části přípojky si každý majitel nemovitosti již bude hradit a organizovat sám. Pokud budete mít zájem, může obec dohodnout firmu pro hromadné vybudování přípojek, ovšem to jen v případě, že bude zájem ze strany majitelů nemovitostí.

Samotné připojování a budování přípojek včetně připojení na kanalizaci se smí provádět až po kolaudaci hlavního řádu. Kolaudace rozhodně nebude letos, spíše se očekává, že ukončení výstavby a všech kamerových zkoušek atp. až po březnu roku 2022, dříve ne.