Přípojky

25 Dub

Ještě vydržte už se to blíží – vše v aktuality z 4.7.2022

Upozorňujeme, že do této nové kanalizace NEPATŘÍ DĚŠTOVÁ VODA, tu si každý musí zklikvidovat vsakováním na svém pozemku. Vše se dá zkontrolovat a pokud se u někoho něco takového zjistí, je to na pokutu a úhradu škody, protože ČOV a bakterie, které v ní budou tuto vodu nezvládají.

Připojení domu bude možné až po kolaudaci hlavního řádu a to čuně, které to tam už pustilo…. SAKRA KDE JSTE NECHALI ROZUM!!!

A PROSÍME JEŠTĚ TO TAM NEPOUŠTĚJTE, JEŠTĚ TO ANI NENÍ SPUŠTĚNÉ A BUDE SE PATRNĚ JEŠTĚ VŠE KONTROLOVAT A OBCHÁZET S ÚŘEDNÍKY Z ŘÍČAN!!!!!!

Firma v obci začala kopat přípojky těm, kteří se přihlásili. P. Fiala nebo někdo od něj, Vám bude volat a již si s ním přímo dohodnete termín. Tato firma nabízí svou práci za 1500 Kč za běžný metr přípojky a to VČETNĚ MATERIÁLU. Provedli by za tuto cenu kompletní připojení, ovšem kromě revizní šachty, ta v této ceně není, tu si každý může buď koupit sám, nebo Vám jí firma dodá. Je to z toho důvodu, že někdo bude potřebovat tu dražší – pojezdovou a jiný zase nepojezdovou. Tuto šachtu jako obec doporučujeme, protože pokud by se Vám ucpala Vaše soukromá přípojka, tak pak je velké riziko, že by se musela pročistit skrz záchodovou mísu a to si myslíme, že by nebylo moc dobré.

Kdo se ještě nepřihlásil, tak níže je žádost k vyplnění, pokud tuto žádost od Vás nedostaneme, tak budeme předpokládat, že svou nemovitost zatím nechcete připojit. Je to Vaše volba, ovšem pak za předpokladu osídleného domu, budeme chtít dokládat kdy a kolik odpadu budete likvidovat jiným způsobem.

Tento dokument je důležitý základ pro smlouvu o připojení, kterou budete s obcí uzavírat v době, kdy se připojíte a začnete vypouštět odpadní vody.