Poplatky 2024 – nestíhám posílat vyúčtování, mějte trpělivost.

27 Pro

Než obdržíte níže zmíněné vyúčtování, tak nemá cenu chodit na úřad, do té doby není známo kolik máte doplatit.

Odpady: Vyúčtování za rok 2023 a informace o poplatcích za odpady, bude všem posláno postupně až v únoru. Pokud Vám nepřijde, do konce března, tak dejte vědět na ucetni@stihlice.cz. Známky na popelnice si vyzvedněte na úřadě do 31.3., do té doby platí známka z předchozího roku. Odpady jsou splatné vždy do 31.12. následujícího roku

Chaty a domy, které nemají popelnici: pro rok 2024 je opět 720 Kč za nemovitost, tento poplatek můžete zaplatit i bez poslaného vyúčtování. Splatnost je vždy do konce roku.

Psi: 100 Kč za psa a rok, tento poplatek můžete také zaplatit i bez poslaného vyúčtování. Pošlete na email ucetni@stihlice.cz, informace o plemeni, pohlaví a barvě svého psa na adresu, vše z důvodu případného zaběhnutí psa.

Stočné: zálohy budou splatné na základě platebního kalendáře, také vždy do 31.12., vyúčtování pak opět proběhne ke konci roku. Rozpis nových zálohy Vám pošleme během února/března. Pokud u Vás, ve vaší nemovitosti nastane změna počtu obyvatel, jste podle smlouvy povinni toto neprodleně nahlásit na ucetni@stihlice.cz.

Ti co nemají email, si musí informaci vyzvednout osobně na úřadě, pro informaci, že si jej mohou vyzvednout jim pošleme SMS.

Platit můžete příkazem nebo osobně na úřadě hotově či kartou, splatnost je vždy uvedena na vyúčtování. Platby můžete posílat na účet 24429151/0100, variabilní symbol bude uveden na vyúčtování či na platebním kalendáři, případně použijte jako var symbol č.p. nebo č. evidenční a do zprávy pro příjemce dejte své jméno a účel, jinak by byl problém s párováním plateb.

O případné konkrétní informace si požádejte na email ucetni@stihlice.cz, volat nemá cenu, když nejsem u počítače, tak Vám nic bližšího o Vašich platbách neřeknu.