Odpady v obci


SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA ÚZEMÍ ŠTÍHLIC

Tříděný odpad

Doporučujeme Vám co nejvíce používat tříděný odpad, který je pro Vás občany zdarma a zmenší se Vám tím množství placeného směsného odpadu v popelnici. Na tříděný odpad máme v obci jedno hlídané sběrné místo proti č.p.44, jsou zde kontejnery na papír, plasty a sklo.

Železný sběr

Je každoročně v kompetenci místních hasičů. Vždy dáváme včas vědět, abyste si připravili staré železo a to pak v určený den necháte před svým domem nebo po dohodě i na svém pozemku a hasiči jej pro pro obec odvezou.

Bioodpad

Novinka od roku 2015 je povinný sběr biodpadu rostlinného původu. Pro tento účel vznikla dohoda s obcí Struhařov o využití jejich kompostárny. Vše by mělo fungovat tak, že obyvatelé a i chataři ze Štíhlic si vyzvednou kartičku s potvrzením a s ní pak odvezou odpad na kompostárnu. Likvidaci bude pak následně hradit obec. Provozní dobu a bližší informace jaké odpady do této kategorie patří najdete na stránkách obce Struhařov.

Směsný odpad

Směsný komunální odpad je ve Štíhlicích řešen formou plateb za odvoz sběrné nádoby. Poplatky si musí platit majitelé každé nemovitosti, ovšem můžou si vybrat jaký druh odvozu mu bude nejvíce vyhovovat. Svozová firma nám zde jezdí vždy pondělní ráno v sudém týdnu.
Pro rok 2015 jsou platné tyto částky za komunální odpad:

  • 120 l popelnice 1640 Kč
  • 240 l popelnice 2200 Kč
  • chatová oblast „Holák“ 550 Kč
  • jednorázový pytel 80 Kč
  • jednorázový odvoz nádob:
    • 110 l nádoba 60 Kč
    • 240 l nádoba 120 Kč

Splatnost těchto poplatků (mimo platby za Holák) je do konce února, ovšem s tím, že na loňskou známku vyváží A.S.A. vždy jen do konce ledna.

Jiný systém odvozu směsné odpadu je v chatové oblasti Holák, zde se místní dohodli a během letní sezóny je jim dvakrát přistaven kontejner.
Veškeré poplatky lze zaplatit hotově přímo na úřadě a to v rámci úředních hodin nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet 24429151/0100, zde pro identifikaci platby vepište zprávu pro příjemce: své jméno a účel.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu je u nás vyřešen přistavením kontejnerů, který má na starost přímo svozová firma. Informace kdy a kde bude tento svoz je obyvatelům Štíhlic poslán pomocí SMS zpráv a vyvěšen na našich stránkách.