Odpady nové zákony

4 Led

Podle zákona o odpadech se měly v roce 2021 obce a tím i její obyvatelé vejít do množství 200 Kg odpadu na osobu za rok. Pokud bude vyšší, tak cena za skládkovné stoupne o 60% a to se samozřejmě pak ukáže i na výši poplatku za odpady, který bude obec vybírat.

Toto množství by se mělo postupně snižovat, a v roce 2029 bude maximum na 120kg na osobu a rok. Naopak skládkovné se bude při překročení zvyšovat.

Proto apelujeme, čím více budete třídit odpady, tím více ušetříte! Ušetříte i tím, když budete dávat k vývozu vždy jen plnou nádobu.