Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

24 Čvn

Na 10. zasedání zastupitelstva byla schválena nová obecně závazná vyhláška 2/2024 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která zpoplatňuje provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení na obecních pozemcích.