Smlouva

22 Úno

Lze si na obci vyzvednout smlouvu o připojení ke kanalizaci! Případně si jí vytiskněte a pak přineste na úřad nebo vhoďte do schránky na Obecním úřadě. Číslo smlouvy a variabilní číslo doplňte stejné jako je číslo popisné připojované nemovitosti. Splatnost je až do 30.6., ale smlouvy potřebujeme předložit bance, aby nám uvolnila úvěr.

Ještě doplnění informace k přípojkám. Konkrétní místo připojení u každé nemovitosti se bude řešit individuálně na místě až v době výstavby a to postupně, jak se bude stavět. Jelikož počítáme se stavbou více jak rok a půl, tak máte čas na promyšlení.

Vše budete domlouvat se starostou.

Příspěvky na kanalizaci budou mít splatnost od 1.1. do 30.6.2021