Plánovaný postup prací výstavby ČOV a kanalizace + ŽÁDOST

5 Čvc

Finišuje se na ČOV a budou se ještě opravovat případné chybky z výstavby.

Na konci února musíme kvůli dotaci zkolaudovat hlavní řád kanalizace. Jak bude hotová kolaudace, dáme povel k připojení. Což očekáváme na březen. Pak budeme potřebovat, aby se napojilo co nejvíce domů a hlavně aby se co nejvíce začala se „krmit“ čistička, ta bude mít pak roční zkušební provoz a její kolaudace bude až po této době.

Pro všechny kteří to stále nechápou!! Celá obce byla předána k výstavbě a tím pádem je celá obec staveniště a to bez rozdílu a od značky ke značce, tento stav bude trvat až do kolaudace, která by měla být nejpozději v březnu roku 2022. Kolaudace bude až po kamerových a případně tlakových zkouškách.

Přežili jsme rozkopanou obec, tak ještě u každého soukromou část přípojky a pak následně i samotné připojení nemovitosti. Je čas se přihlásit o kanalizační přípojku, stáhněte si, doplňte, podepište a jakýmkoliv způsobem dopravte na úřad, buď osobně nebo do poštovní schránky, která je vedle dveří úřadu nebo stačí emailem.

Prosíme, mějte na paměti, jak vyjdete před svojí branku, jste prostě na staveništi.