Plánovaný postup prací výstavby ČOV a kanalizace

5 Čvc

Podle plánu se ukončily výkopy na silnici III/11312 což je směr Kozojedy. Současný stav je takový, že hlavní řád a přípojky na této komunikaci jsou hotové a komunikace je pokryta betonovým podkladem, který bude jako základ nového asfaltového povrchu.

Hlavní silnice č. II/113 směrem na Doubravčice bude zcela uzavřena od 1.7.2021 do 31.10. 2021. Zde se z důvodu zrychlení prací plánují výkopové práce zároveň z obou stran.

Kompletní oprava povrchu asfaltovou živicí se provede až nakonec celé výstavby.

Stavba samotné ČOV jede zároveň s potrubím .

Pro všechny kteří to stále nechápou!! Celá obce byla předána k výstavbě a tím pádem je celá obec staveniště a to bez rozdílu a od značky ke značce, tento stav bude trvat až do kolaudace, která by měla být nejpozději v březnu roku 2022. Kolaudace bude až po kamerových a případně tlakových zkouškách.

Jak se budou blížit k vašemu domu nejspíše vás někdo osloví kvůli přípojce. Takže si počkejte. Přípojky se teď musí zakreslit, vyprojektovat a projít stavebním řízením. Připojení jednotlivých nemovitostí bude možné až po kolaudaci hlavního řádu.

Prosíme, mějte na paměti, jak vyjdete před svojí branku, jste prostě na staveništi.