Aktuality 4.7.22 – přípojky

6 Čvn

Vodoprávní úřad vydal kolaudační rozhodnutí a teď ještě těch 15 dní, aby nabylo právní moci a budeme zahajovat provoz.

Až se tak stane, tak těm z občanů, co budou mít připravené připojení, dáme podepsat smlouvu o připojení a jakmile podepíšou, tak se budou moci připojit ovšem se dvěma podmínkami:

  • budeme potřebovat doložit: doklad o vývozu staré jímky a to ne starší než 14 dní před napojením
  • každou přípojku ještě před připojením zkontroluje některý ze sedmi zastupitelů, je jedno s kým se domluvíte, klidně oslovte toho kdo bydlí k Vám nejblíže.

Již se to blíží, tak ještě VYDRŽTE.

Ještě upozorňujeme, že nemovitost, která je obydlena a nebude do roka připojena na kanalizaci bude dokládat vývozy odpadních vod a to v množství odpovídající počtu v ní žijících obyvatel.